ผู้สนับสนุนเวปไซค์ชมรม

 • sabainang
 • thann
 • lioele.png
 • bellstar
 • plantronics

ผู้สนับสนุนเวปไซต์ชมรม

Untitled document
ad14

ผู้สนับสนุนเวปไซต์ชมรม

Untitled document
ad14

ผู้สนับสนุนเวปไซต์ชมรม

Untitled document
ad14

RJAC PRIVILEGE

 • imageคณะกรรมการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2011 เวลา 11:00 น.
Untitled document

รายชื่อคณะกรรมการชมรมนักเรียนเก่าราชินี

ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง รุ่น 

คุณอ้อยทิพย์ เหราบัตย์

ประธานกรรมการ

รุ่น 75

คุณจารุวัฒน์ ชาติประเสริฐ

รองประธานกรรมการ

รุ่น 73

คุณนุศรา วัฒนผดุงศักดิ์

เลขานุการ

รุ่น 76

คุณสวลี ศิริผล 

ผู้ช่วยเหรัญญิก

รุ่น 66

คุณจารวี ธาราจันทร์

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

รุ่น 67

คุณอรวรรณ พิสิษฐเกษม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 รุ่น 68

คุณภมารี วรชินาคุณ

ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์

 รุ่น 80

คุณวรอนงค์ เลิศไพรวัน

 

ฝ่ายทะเบียน

 รุ่น 69

คุณบุษรัตน์ สีหนนทน์

กรรมการ

 รุ่น 82

ม.ล.สิริทิพย์ ยงสกุล

กรรมการ

 รุ่น 88

คุณอรพรรณ สังวรนิตย์

กรรมการ

 รุ่น 92

คุณกิดานันท์ โรจนประภา

กรรมการ

 รุ่น 77

คุณนพคุณ หลังปูเต๊

กรรมการ

 รุ่น 81

คุณปัณณิกา อภิวัตนชัย

กรรมการ

 รุ่น 99

คุณดวงกมล กรธนเกษม

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 09:03 น.
 
 • SCB
 • เบียร์สิงห์
 • image
 • CB Richard Ellis
 • www.lh.co.th
 • ซัมซุง
 • image
 • asia hotel
 • image
 • image
 • image
 • dragonink.
 • lekise
 • winner
 • aia.co.th